Autor: Aleksandra Stošić

Hrišćani vekovima unazad nisu smeli slobodno propovedati svoju veru, tako su nastale katakombe ili ranohrišćanske bazilike. Njihovi ostaci danas se smatraju nacionalnim spomenicima, jer na pravi način pokazuju korene hrišćanstva i njihov dalji razvoj kroz vekove.  Hrišćanstvo i njegovi počeci  Većina naroda u Rumskom carstvu verovalo je u više bogova (politeizam), dok su za razliku od njih, Jevreji verovali u jednog Boga (monoteizam). Hrišćanstvo je na samom početku nastalo kao verski pokret, a početke njegovog učenja propovedao je Isus Hristos. Hrišćansku crkvu, nakon Hristovog stradanja, formirali su njegovi učenici (apostoli) u Jerusalimu.  Pošto je hrišćanstvo u svojoj osnovi propovedalo jednakost…

Read More